Գնացուցակ

 

Ուսուցում ֆիլլեր 7 օր                                                                                                                           400․000 դրամ 


Ուսուցում բոտոքս 7 օր                                                                                                                         400․000 դրամ 


Ուսուցում մեզոթերապիա 3-4 օր                                                                                                         200․000 դրամ 


Ուսուցում բիոռեպարացիա 3-4 օր                                                                                                      200․000 դրամ 


Ուսուցում բիոռևիտալիզացիա 3-4 օր                                                                                                200․000 դրամ 


Ուսուցում պլազմոլիֆթինգ 3-4 օր                                                                                                       200․000 դրամ 


Քթի պլաստիկա + միջնապատի ուղղում + խեցիների հատում, ընդհանուր անզգայացմամբ        450․000 դրամ 


Քթի պլաստիկա + միջնապատի ուղղում կամ առանց միջնապատի ուղղման, ընդհանուր անզգայացմամբ     350․000 դրամ 


Քթի ծայրի շտկում կամ քթի պլաստիկ վիրահատություն, տեղային անզգայացմամբ                      270․000 դրամ 


Քթի ծայրի շտկում ընդհանուր անզգայացմամբ                                                                                 350․000 դրամ


Քթի միջնապատի ուղղում, ընդհանուր անզգայացմամբ                                                                   250․000 դրամ 


Քթի խեցիների հատում, տեղային անզգայացմամբ                                                                           80․000 դրամ 


Քթի խեցիների հատում, ընդհանուր անզգայացմամբ                                                                       180․000 դրամ 


Բլթակի շտկում տեղային անզգայացմամբ                                                                                           80․000 դրամ 


Բլթակի շտկում ընդհանուր անզգայացմամբ                                                                                       180․000 դրամ 


Լոշտակության շտկում տեղային անզգայացմամբ                                                                              220․000 դրամ 


Լոշտակության շտկում ընդհանուր անզգայացմամբ                                                                           350․000 դրամ 


Կոպերի պլաստիկա (ստորին բլեֆարոպլաստիկա)                                                                           180․000 դրամ 


Կոպերի պլաստիկա (վերին բլեֆարոպլաստիկա)                                                                              180․000 դրամ 


Կոպերի պլաստիկա (ստորին և վերին բլեֆարոպլաստիկա)                                                             300․000 դրամ 


Կրծքերի մեծացում, սեփական ճարպի միջոցով (լիպոֆիլինգ)                                                          350․000 դրամ 


Կրծքերի մեծացում իմպլանտի միջոցով (մամոպլաստիկա)                                                                660.000 դրամ 


Կրծքերի փոքրացում և ձգում                                                                                                                  660․000 դրամ 


Կրծքերի ձգում մաստոպեքսիա                                                                                                              350․000 դրամ 


Ճարպի հեռացում (լիպոսակցիա) մինչև 1000 մլ                                                                                 300․000 դրամ 


Ճարպի հեռացում (լիպոսակցիա) 1000 մլ և ավելի                                                                              500․000դրամ 


Որովայնի պլաստիկա (աբդոմինոպլաստիկա)                                                                                     660․000 դրամ 

 

 
 
keyboard_arrow_up