Դաջվածք եվ տատուաժ

Մասնագետներ
filter icon Գնացուցակ
Թոփ
Փորձառություն
Հոնքերի միկրոբլեյդինգ
Հոնքերի փոշեդրում
Փիրսինգ
Աչքերի տատուաժ (սուրմա)
Շուրթերի տատուաժ
Դաջվածք մարմնի
Դաջվածքի հեռացում
Հոնքերի տատուաժ միքս
Կորեկցիա 30ից 40 օր անց

Մտահղացումը և իրականացումը euromedica.am

icon